31. května 2020

Aklimatizace na doméně Blogger.com

Před pěti týdny jsem napsal poslední článek na doméně Blog.cz, kde jsem poděkoval manželům Martinovi a Veronice Rybenským za přenesení všech 394 textů (324 mých a 70 od Zuzany) na Blogger.com (resp. blogspot), a příležitostně se začal seznamovat s novým prostředím. 

Zvolil jsem jednoduchou šablonu a snažil se ji přizpůsobit vzhledu, který jsem si vyladil na Blog.cz. 

1. Šířky panelů
Jako první to znamenalo najít vhodné poměry pro (i) šířku obrázku v záhlaví, (ii) šířku celého blogu a (iii) šířku pravého postranního panelu, protože jednotlivá okna pro různé panely (gadgety) mají mezi sebou odlišná odsazení než na Blog.cz. Vzhledem k šířce obrázků 768 px na celou šířku hlavního panelu pro příspěvky, kterou jsem používal na Blog.cz, zmíněné tři hodnoty jsou 1070, 1090 a 230  px.
 
2. Rubriky - sloupcové menu a grafické horní řádkové menu
Blogger.com je orientován na štítky, kterých je možné ke každému článku připojit i větší počet, článek může mít vztah např. k cestování i architektuře), mně však více vyhovují rubriky, kde se volí přiřazení dominantní charakteristice a rubriky vytvářejí sloupcové menu v bočním panelu a/nebo horní řádkové menu (používám obojí) a po kliknutí na název se rozbalí seznam článků, které se k rubrice vztahují. Na Blog.cz se při ukládání článku určí, do které rubriky článek patří, s tím se automaticky aktualizuje seznam článků v rubrice. Na Blogger.com „rubrikový soubor“ v mé šabloně musím tvořit ručně v HTML kódu.
Je třeba si ale zjistit adresy .html souborů pro obsah rubrik, v mém případě jsou tyto:


Vytvořit soubor s obsahem rubriky není nijak složité, protože jde jen o jednoduchý .html kód se seznamem odrážek s hypertextovými odkazy na články. Zvolil jsem číslovaný seznam se sestupným číslováním (nejstarší článek rubriky má číslo 1 a nejnovější nejvyšší číslo, které odpovídá počtu článků v rubrice).
Např. úvod kódu https://mish-mash11.blogspot.com/p/blog-page.html s prvními dvěma články (a další jsou pro zjednodušení nahrazeny třemi tečkami) v rubrice Výtvarné umění je následující:


Překvapením bylo, že klíčové slovo „reversed“ prohlížeče Edge (ve starší verzi) a Internet Explorer od Microsoftu ignorují a seznam číslují vzestupně, Mozilla-Firefox, Chrome, Opera a už i také nová verze Edge jej naštěstí vypisují správně v sestupném pořadí.

Na textová hesla v horním řádkovém menu by jeden řádek nestačil, proto zde volím místo hesel grafické ikonky, jak bývá zvykem v aplikacích Windows. Nejdříve jsem si do nového příspěvku (ten pak ale není nutné ukládat) načetl obrázky ikon a zjistil v HTML kódu jejich adresy uložení.  Pro gadget Napříč-všemi-sloupci jsem zvolil HTML/Javascript a do něj vložil kód pro „klikací obrázky“ (při najetí myši na obrázek se zobrazí kontextová nápověda a po kliknutí na něj  se zobrazí obsah rubriky stejně jako při volbě hesla ze sloupcového menu). Úvod s ikonkou pro návrat na domovskou stránku a ikonku rubriky Výtvarné umění je dále a neuvedená část je opět nahrazena třemi tečkami.   


3. Obrázky v článcích
Martin Rybenský mně převedl všechny texty, ale obrázky do nich načetl s adresami v galeriích Blog.cz a stejně tak ponechal křížové odkazy uvnitř textů na původní články na Blog.cz. Protože však na Blog.cz se některé obrázky v galeriích ztrácejí a není ani jisté, že doména nebude nakonec zrušena, postupně načítám obrázky na Blogger.com. Výhodou pro mě je, že pro každý článek mám na disku notebooku uložen samostatný adresář s textem článku a všemi obrázky, můžu tak načítat obrázky odtud (a navíc všechny najednou) a na Blog.cz se vůbec nevázat, nevadí mně ani, že na Blog.cz něco chybí, protože pracuji s originálním textem ve Wordu.
Postupuji tak, že otevřu převedený článek pro aktualizaci, přes ikonu Vložit obrázek otevřu okno, v němž kliknu na Vybrat soubory.
 

Na disku najdu adresář s obrázky, všechny vyberu a načtu.


Křížkem vpravo nahoře okno načítání obrázků zavřu, tím se vrátím do editace článku, před obrázkem načteným z Blog.cz odřádkuji a načtu přidaný obrázek již z prostředí Blogger.com. Ten se zobrazí ve zmenšené velikosti, což je výhodné, protože je vidět, který je z Blog.cz (ten velký druhý) a který z Blogger.com (první malý).


Poté velký obrázek z Blog.cz smažu (vyberu a zvolím Odebrat) a malý obrázek z Blogger.com vyberu, zvolím Původní velikost a vhodné zarovnání (pokud používám obrázky na celou šířku panelu, volím Vlevo, protože jinak by byl obrázek odsazen mírně doprava).
Protože v textech mám často větší počet obrázků, průběžně tisknu tlačítko Aktualizovat. Přitom se názorně ukazuje, kolik obrázků je ještě s prefixem http:// (jsou to právě ty z Blog.cz).4. Interní odkazy a odkazy na externí zdroje
I když už žádný obrázek s http:// se v textu nenachází a po stisku Aktualizovat se text uloží a editace se ukončí, soubor přesto ještě jednou otevřu pro editaci, přepnu z Napsat na HTML a přes <CTRL-F> prohledám, zda se v něm http:// nevyskytuje v odkazech na články nebo videa. Tím se objeví mé interní odkazy z Blog.cz (ty nahradím z druhého okna zjištěnou adresou článku na Blogger.com) a další odkazy např. z Wikipedie a YouTube, které opravím na https://).

5. TOPlist, FlagCounter, PageRank, …
U těchto doplňků blogové stránky stačí zaregistrovat příslušnou službu a vygenerovaný kód vložit do nově přidaného gadgetu HTML/Javascript na vhodné místo stránky blogu.  
U TOPlistu je třeba si jej na webu otevřít a vybrat některou z voleb s číselným údajem (např. prostřední ze spodního řádku) a pro ni zkopírovat kód, protože implicitní kód, který TOPlist po instalaci nabídne, odpovídá první volbě z prvního řádku, která je však jen reklamou této služby a žádný číselný údaj neposkytuje. 


Kód PageRanku bohužel už nefunguje přímo a je nutné opisovat deformovaný kód v režimu CAPTCHA, aby se odfiltrovaly spamové žádosti robotů, proto jsem ho už na stránku blogu nezařadil. Jeho hodnota je ale stejně nula, v TOPlistu a FlagCounteru to vypadá podobně, začínám zase od píky.     

Závěrem jen dodám, že k dnešku (31.5.) jsem na Blogger.com převedl obrázky a interní odkazy k článkům z prvních 8 rubrik a až budou převedeny všechny, teprve pak budu plnohodnotně přestěhován. Při této činnosti vidím, jak se v průběhu osmi a půl roku můj styl vyvíjel. V prvních článcích jsem měl minimum fotografií, pak se počty zvyšovaly, ale většinou jsem je kumuloval do koláží, a nakonec jsem i koláže upozadil a začal vkládat větší počet fotografií na plnou šířku, a tím se jich v článku nezřídka objevilo i více než 30. Alespoň dodatečně jsem mírně rozšířil počty v „podvyživených“ článcích z prvního období, i když mně je jasné, že je sotva někdo někdy otevře.

Tradiční počet článků 3 za měsíc jsem teď nedodržel (v dubnu a květnu byl jen jeden), ale na 36 za rok bych to ještě mohl dotáhnout „zvýšeným“ úsilím. Jinak v archivu na nové doméně je vidět, že v posledních letech místo 3 článků za měsíc je jich někde 2 a jinde 4, což je dáno tím, že mnohé články na konci měsíců jsem vkládal před půlnocí, abych splnil svou normu, jenže to vše odpovídalo zimnímu nebo letnímu času a u převodu Martina Rybenského v astronomickém čase našeho pásma to někdy odpovídalo již času dalšího dne (a nového měsíce). Asi i tento údaj půjde ještě změnit, ale je otázkou, zda to stojí za námahu a čas.

Toho se mně teď nedostává, proto jsem také dlouho nebyl na svých oblíbených blozích. Ale to bych chtěl brzy dohnat. 

***
Aktualizace 8. 6. 2020:
Konečně jsem nahrál na Blogger.com všechny obrázky, opravil vnitřní odkazy na své články, někde aktualizoval datum a čas, aby souhlasily s údaji původních článků na Blog.cz, a přidal oblíbené do bočního panelu. Přitom ale vidím, že Doktorka se srdcem a Sugr články na svých blozích smazaly, u Blondýny a z externích zdrojů Axiny a Ji Hei (na doméně zonerama.com) odkazy pro Blogger.com nejsou plnohodnotné, protože se automaticky nenačítá název nejnovějšího článku.

Aktuální článek

Jan Steen - hospodské baroko

Když se podíváme na náměty obrazů barokních malířů, velmi často nevybočují z obvyklého společenského zaměření tehdejší doby. Caravaggio mal...

10 nejčtenějších článků (od 23. 4. 2020)