15. ledna 2013

Inteligence a znalosti (a 2 otázky na konec)

Podle jedné z definic inteligence je schopnost orientovat se v nových situacích na základě rozpoznání podstatných souvislostí a faktů. Kdybychom ji trochu rozvedli, jde o schopnost řešit problémy, jejichž řešení nebo postup, jak k němu přijít, není předem známo. Samozřejmě však při řešení využíváme své znalosti a zkušenosti z řešení analogických problémů, logické a abstraktní myšlení.

Často se inteligence ztotožňuje se vzděláním, kdo má VŠ vzdělání (a má titul) je téměř automaticky považován za inteligentního člověka. Ve smyslu definice to však zdaleka nemusí být pravda, protože k absolvování některých (a možná dokonce většiny) VŠ může stačit jen schopnost se naučit a zapamatovat určité množství informací a ty pak reprodukovat. Na druhé straně člověk, který VŠ (nebo dokonce ani SŠ) vzdělání nezískal, pravděpodobně bude mít menší objem znalostí, a tím i menší výbavu pro řešení budoucích problémů.

Dnes velmi oblíbeným argumentem školáků a studentů je, že nic není třeba se učit, protože vše se dá najít na Googlu, a neplatí to jen pro popisné disciplíny, zbytečná je třeba i matematika, násobilku a další elementární výpočty zvládne kalkulačka a složitější výpočty specializovaný software. Něco na tom bude, je však třeba vědět, co máme hledat, resp. co chceme počítat, a navíc nestačí jen najít údaje či získat výsledky, ale také je umět interpretovat a tam chybějící znalosti (vzdělání) mohou být značným omezením. Na vysokých školách se říká, že asistent musí vědět, co je v knihách, docent, kde jsou ty knihy, a profesorovi stačí vědět, kde je docent.

Inteligenci lze orientačně měřit IQ testy (IQ = intelligence quotient). Tyto testy mají část verbální a neverbální, např. je třeba doplňovat čísla do posloupnosti, jejíž předpis není znám, doplňovat slova, která jsou synonymem nebo antonymem k danému slovu, určit slova, které logicky nepatří do daného seznamu, případně mají podobný vztah jako předložený vzor, řada úloh testuje geometrickou a prostorovou představivost, schopnost rozluštit šifru atd. Je známo, že inteligenční kvocient 130 je považován za hranici, nad níž se vyskytuje jen asi 2 % vysoce nadprůměrných jedinců, a nad IQ 140 jde o geniální lidi. Podrobnější členění najdeme i v české Wikipedii.

Testy inteligence jsou dnes také součástí přijímacích řízení (v rámci testů studijních předpokladů) na SŠ a některé VŠ, implicitně se tedy předpokládá, že k vystudování příslušné školy asi inteligence (do určité míry) přece jen potřebná bude.

Na IQ testy se specializuje klub Mensa, členství v klubu je nabídnuto těm, kteří se výsledkem testu dostanou do horních 2 %. Před několika lety jsem viděl v TV pořad, kde vystupovali členové Mensy, a dojem z toho byl dost tristní. Reprezentanti klubu posuzovali lidi jen podle výše IQ a na "podprahové" jedince se dívali skrz prsty. Asi jako kdyby mezi kulturisty zavítal pivní atlet.

Pamatuji se, že v minulém století se někteří vědci ("vědci") pokoušeli určovat inteligenci podle fyziognomie zkoumaných osob, např. podle velikosti mozku. Výsledky z toho byly rozpačité, např. se zjistilo, že mozek ruského spisovatele Ivana Sergejeviče Turgeněva měl odhadem 2 kg a u francouzského spisovatele Anatola France jen 1 kg. Je zřejmé, že nezáleží jen na velikosti/kapacitě média, ale na množství záznamů na něm uložených a schopnosti v těchto datech najít nebo z nich odvodit potřebné informace a znalosti (v počítačové terminologii se mluví o data mining a knowledge discovery). Přesto však se i v běžném životě podvědomě soudí, že člověk s vysokým čelem (a velkým mozkem) bude inteligentní, kdo nosí brýle, asi hodně čte, a proto i hodně ví, naopak inteligenci příliš neočekáváme u blondýn s větším poprsím (spoléhají jen na svůj vzhled, nic nečtou, nic nevědí, a tudíž musí být hloupé).

Určité dispozice jsou dány geneticky či fyziologicky, s talentem, absolutním sluchem apod. se člověk rodí a dříve se věřilo, že i inteligence je dědičná. Jestliže však výše IQ má rozložení podle Gaussovy křivky a v intervalu 90 až 110 je asi 60 % populace, usuzovat na inteligenci podle předků nemá valný význam, klidně můžeme patřit mimo tuto většinu, nehledě na to, že mnohé je dáno prostředím, v němž se pohybujeme. Např. děti vyrůstající v romských rodinách jsou často hendikepovány tím, že jejich případné schopnosti nemají příležitost se rozvíjet, podle jednoho výzkumu dosahovaly v testech IQ o více než 20 bodů nižší IQ než děti z neromské populace. Na druhé straně i ti, kteří příležitost mají, potřebují také určitou vůli, aby své vlohy rozvinuli v dovednosti. Proto také i děti vzdělaných a dobře situovaných rodičů v porovnání s vrstevníky "z horších podmínek" nejsou tak úspěšné, chybí-li jim vůle a motivace, případně rodiče v exponovaných povoláním na ně nemají čas a k ničemu je nevedou. Inteligence není v čase konstantní, svou roli hraje i to, zda se člověk věnuje duševní práci a navíc takové, která není založena na rutině.

Když byla řeč o znalostech, i vzdělanci mají svůj klub, jmenuje se Učená společnost České republiky. Na rozdíl od Mensy, kde je více než 1000 členů, je Učená společnost ČR exkluzivním klubem, majícím jen kolem stovky členů, rekrutujících se většinou z Akademie věd ČR. Jednoho z nich trochu znám. Čirou náhodou jeden jeho kolega v knize herečky a dnes i spisovatelky Ivanky Deváté, která s ním chodila na střední školu v Brně a vídá jej na abiturientských srazech, našel o něm zmínku, kde na něj vzpomíná přibližně takto: "Chodila jsem do třídy s jedním podivínem… Dnes je to hřmotný a namyšlený chlap, který má tituly před i za jménem a jinak je to úplný vůl." Abych se jej zastal, vedle své odborné reputace (v oboru matematika) také zpívá ve sboru a napsal několik knih básní. Zajímavé ale bylo, že když mu to ten kolega (a byl s naším vědátorem téměř ve válečném stavu) v knize ukazoval, učenec se vůbec neurazil, psalo se o něm v knize a měl "citaci".

Až do 17. století se někteří význační učenci snažili obsáhnout veškeré vědění své doby, a to i na základě univerzálního popisu pojmů. Propagátorem "univerzálního" vzdělání byl i Jan Ámos Komenský (1592-1670), tento směr se nazýval pansofie a údajně posledním pansofilem byl německý matematik a filosof Gottfried Wilhelm Leibniz (1646-1716). Dnes je něco takového nemyslitelné, i v rámci jednoho oboru je nutné se specializovat (např. v medicíně). Přesto však fyzikové sní o nalezení univerzálního vzorce, který by vyjadřoval všechny fyzikální jevy, a dosud známé vzorce by byly pouze jeho speciálním případem. Z modelování systémů je také známo, že diferenciální rovnice popisující dynamické vlastnosti elektrických, mechanických, hydraulických, pneumatických a tepelných soustav mají velmi podobný tvar a je úzká analogie mezi příslušnými prvky těchto soustav. Jakýmsi pokusem obecným způsobem uchopit matematické struktury je teorie kategorií.

Ve výpočetní technice se efektivita výpočtů (= řešení úloh) zvýší při paralelním zpracování procesů. Schopností dělat více věcí naráz jsou nadány ženy, naopak muž se v daném okamžiku může věnovat pouze jedné činnosti. Muži to dobře vědí, třeba řidiči autobusu proto mají na viditelném místě vyvěšeno sdělení "Nebavte se za jízdy s řidičem." Je ovšem sporné, jestli ženská schopnost "multitaskingu" je vždy výhodou, ví se, že při intimním styku málokdy dosáhnou orgasmus, některé jej dokonce nepoznaly za celý život. Možná při tom řeší řadu dalších úloh, např. co budou vařit v neděli nebo zda by se ten nábytek, na který se dívají, nedal rozestavit nějak jinak.


1. V posloupnosti začínající čísly 1, -1, 2, -4, 7, -11 doplňte následující dvě čísla.

2. Co je na obrázku a kde se to nachází?
[Lze použít Google, není to tak ale snadné, na klíčová slova, která se přímo nabízí, jsem nic nenašel (a to ani při zadání v angličtině). Pokud někdo odpověď zná, protože tam byl, prosím, aby řešení hned neprozrazoval.]

32 komentářů:

 1. Já bych řekl, že to bude pokračovat čísly 16 a -22. A tu krásnou krychli neznám; hledal bych, ale ještě mě čeká jedno cvičení z japonštiny a pak Hajany Zajímavý článek o vědomostech, vzdělání a inteligenci. Pokud jde o testování inteligence, zažil jsem jich několik, včetně toho "menzáckého", dávno, ještě za paní doktorky Drábkové, která to tu celé kdysi dávno rozjížděla. Musím říct, že to testování pro mě bylo neuvěřitelně poučné, nikdy bych neřekl, jak se dokáže v různých situacích vlastní mozek chovat a jaké postupy k řešení jednotlivých úkolů je schopný v časové tísni volit. Ale to by bylo na celý dlouhý článek, tak třeba někdy. Jinak se celkem ztotožňuji s názorem, že IQ je především mírou schopnosti odpovídat na otázky v IQ testech , což je pro praktické přežití v džungli světa ne vždy dostačující .

  OdpovědětVymazat
 2. Zajímavý článek, pěkně jsem se pobavila. Čísla a obrázek teď neřeším, mažu do práce, nestíhám.

  OdpovědětVymazat
 3. 1.Presne ako Cerf ... 16 a -22
  2.To bude Lenin. S krabicou na hlave. U nas, v ZA bola jeho velka hlava na namesti. V jednu studenu zimu mu studenti usili na plesatu hlavu capicu. Po zamatovej revolucii hlava zmizla a nikto nevie kde je ( niekto to vie a nepovie) tak neviem, kde to je, ale je to ta hlava, len mu ju dali do krabice , nemali na capicu.
  PS Priznavam , neviem kde stoji to veldielo. Ja svojmu mladsiemu synovi obcas vravim, ze je kockata hlava. ( ( zeby to on? )
  Clanok zaujimavy. Ja tvrdim, ze skola ta nauci tak akurat v literature sa orientovat a vlastny mozog pouzivat, ak to si to nie schopny sam sa naucit

  OdpovědětVymazat
 4. [1]:[3]: Čísla -16 a 22 jsou správně. Na první pohled bylo patrné, že se střídají znaménka, trochu složitější bylo si všimnout, že v absolutní hodnotě se rozdíl mezi po sobě jdoucími čísly v každé následující dvojici o 1 zvýší.
  "IQ je především mírou schopnosti odpovídat na otázky v IQ testech" - celkem souhlasím, dokonce se prý opakováním testů dá odpovídání "nacvičit" (forma otázek je asi podobná) a navýšit tak výsledky o 15-20 bodů.[3]: Tato hlava nepatří Leninovi, nachází se v západní Evropě a tam se k němu nikdy nehlásili.

  OdpovědětVymazat
 5. Já myslím, že měření inteligence testy je poněkud zavádějící. Někdo je třeba víc zaměřený na exaktní vědy, někdo zase na jazyky. Nehledě k tomu, že existuje ještě emoční inteligence. A jak říkáš, výsledky IQ testů se dají ovlivnit tím, že si je nacvičíš.

  OdpovědětVymazat
 6. Miloši už jsem tady po třetí,včera jsem zkoušela s tím obrázkem divy,došla jsem až na Mallorcu a jiná místa jako Tenerifa,ale i Mariánské lázně a jiné.
  Jinak je to moc zajímavý článek,Jana Ámose Komenského mám moc ráda a on sám popisuje,jak každému z nás je souzeno něco jiného.To znamená,člověk nemůže vědět všechno,ale je důležité,jak se postaví k problémům a jejich řešení a jak si poradí třeba v krizových situacích.Znám velmi inteligentní lidi,kteří vynikají v počítačích a jsou v praktickém životě nepoužitelní.A znám lidi,kteří vynikají k tomu všemu i manuální zručností.
  Dokonce jsem i někde četla,že existuje i  národní inteligence.Musím se znovu začíst.

  OdpovědětVymazat
 7. [2]: Ranní vstávání je hrozné, kdysi jsem měl pracovní poměr, kde pracovní doba začínala v 5:15. Dnes tím straším syny, že je to čeká, když se nebudou učit.

  OdpovědětVymazat
 8. [7]:Odklikl jsem předčasně.
  [5]: K emoční inteligenci se podrobně vyjadřuje článek Schopnosti a znalosti http://mojeskola.net/skolahrou/page0021.php. Považuje její vyčlenění z pojmu inteligence za umělé a píše tam mimo jiné "Celé to považuji tak trochu za nešťastné nedorozumění vyvolávající dojem, jakoby inteligence byly dvě – jedna "normální" a druhá emocionální.
  Skutečnost je ovšem samozřejmě taková, že inteligence je souhrnem řady schopností a schopnosti volní, sociální nebo emocionální do tohoto souhrnu implicitně patří."[6]: Heleno, já jsem tu hlavu sem dal záměrně jako argument, že ne vše se dá najít v Googlu, pokud neznáme přesněji, co je třeba hledat.
  Ještě bych to nechal chvíli otevřené. Nevím ale, kdy se dostanu k webu, večer odjíždíme do Vídně a zítra nad ránem na dalekou cestu, ale snad tam připojení bude.

  OdpovědětVymazat
 9. Stastnu cestu a gute weiche Landung.PS Nechaj ma este chvilu tu hlavu hladat. (Nejedna sa o "vytrvaleho televizneho divaka"? Nielen stvorcove oci...)

  OdpovědětVymazat
 10. Zajimavy clanek a dobrou cestu, Milosi.

  OdpovědětVymazat
 11. Tak jsem tu hlavu okopírovala a s odkazem na tvůj blog dala do Kavárničky. jsem zvědavá, kdo pozná, kde to je.   

  OdpovědětVymazat
 12. Tak jsem s čísly přišla pozdě.Kamarádka dělala přijímačky na univerzitu ne ze znalostí, ale z testů SCIO, což jsou testy, podle kterých se rozpozná, zda je uchazeč schopen zvládnout učivo. Nejspíš to budou  ty testy inteligence, o kterých píšeš.Co se týče obrázku, tak nevím. Tipuji  Holandsko, buďto Rotterdam nebo Amsterdam.

  OdpovědětVymazat
 13. [4]: Ja viem, ze nie je Leninova... to ja som len tak "neuspesne" chcela kamuflovat svoju neznalost.
  Predpokladam, ze nablizku bude nejaka  skola, ci vedecka institucia...nieco ako u nas Matfyz.fakulta TU

  OdpovědětVymazat
 14. [7]: Já se učila moc dobře, a někdy pracuji od 6.00, ale musím tam být již v 5:45.

  OdpovědětVymazat
 15. [12]: Taky jsem si říkala, že by to mohlo být někde v Holandsku, nějak mne to napadlo, ale zkoušela jsem všechno možné, nedá mi to pokoj. Teď ale koukám na Castla, jsem primitivní, když mám ráda detektivky, ve kterých je trochu psychologie?

  OdpovědětVymazat
 16. Mohu tipovat? Rotterdam- tam máte ukázky moderní architektury, takže předpokládám...

  OdpovědětVymazat
 17. [14]: O tom nepochybuji, synům to říkám jen proto, že když mají řidičák a nebudou mít nějakou kvalifikaci, mohli by jezdit jen s ranní tramvají a jim děla problém vstát v 7 hodin.[13]:[15]:Hlava nemá nic společného se školou ani vědeckou institucí a není v Holandsku, ale ve Francii.

  OdpovědětVymazat
 18. [17 Tam jsem taky hledala mezi fotogtafiemi v mapách, nenarazila jsem na nic. Soudila jsem , že by to mohlo i tam být spíš podle těch domů v pozadí. Nedávno jsem dostala soubor, kde byly ,,opravené" činžáky ve Francii.
  ]

  OdpovědětVymazat
 19. [18]: No jo, vyzrazena země, ale ne místo.

  OdpovědětVymazat
 20. http://www.nice.fr/Culture/Lecture/Bibliotheque-Louis-NUCERA .... neprisla som na to  ja, je dobre mat  sikovnych priatelov.

  OdpovědětVymazat
 21. Takze kniznica v Nice...este nieco k tomu
  http://www.flickr.com/photos/91409341@N00/7589420962/
  a este
  http://www.bmvr-nice.com.fr/opacwebaloes/index.aspx
  ..aby to bolo dokonale.

  OdpovědětVymazat
 22. http://www.flickr.com/photos/91409341@N00/7589420962/
  ..nedari sa , sorry chcela som vam sprostredkovat viac. Mne sa ta stavba nepaci,to asi preto..

  OdpovědětVymazat
 23. Nádherný článek, vědecky přesný a přitom vtipný a srozumitelný. Testování jsem zažila při rekvalifikaci, trochu mi je ztížil fakt, že jsem do té doby neuměla počítač ani zapnout a kurzor mi každou chvilku zmizel z obrazovky. Kupodivu jsem test dokončila v určeném čase a jeho výsledky mě vcelku mile překvapily, ale myslím, že to bude spíš náhoda, protože jsem odpovědi střílela takříkajíc od boku.

  OdpovědětVymazat
 24. [20]: Jo,jo. Takže si počkáme na Miloše.

  OdpovědětVymazat
 25. [26]: Je to kniznica v Nice. Je tam link na nu v 21.

  OdpovědětVymazat
 26. [27]: Nie je nad architektov, hlavne takych, ktori vedia po francuzky. Gratulujem! (Ja osobne som sa zadrhol, ked som skusal, ako sa daju obrazky hladat v hladacich systemoch, dostaval som rozne hlavy, len tuto "hlavnu hlavu" som nedostal nikde... )

  OdpovědětVymazat
 27. Děkuji všem za pěknou diskusi, více než týden jsem byl mimo dosah internetu, tak jsem nereagoval, ještě pár dní to bude všelijaké, jsme totiž v Cancunu (v Mexiku).
  Stejně jako King Rucola také gratuluji Gabi za správné vyřešení, je vidět, že její vzdělání architektky ji na stopu navedlo lépe, než kdyby jej neměla.
  Pokusil jsem se k tomu napsat menší doplňující článek, což z malého cestovního notebooku je celkem utrpení.

  OdpovědětVymazat
 28. Mensistům zřejmě chybí sociální inteligence. Ono to IQ samotné není až takový zázrak, pokud není člověk schopný jednat s lidmi jako s lidmi, a ne se symboly nebo kusy.
  Navíc, géniové jsou sice potřeba, ale v praktickém životě prý jsou většinou nepoužitelní. (Informace z doslechu, osobně žádného nadměrného inteligenta neznám. )
  Jeden takový mensácký test jsem si před lety dělala a skóre nebylo zas až tak špatné. Ale mám pocit, že s přibývajícími roky moje nebohé IQ ubývá...     

  OdpovědětVymazat
 29. Tak matematický úkol jsem po minutě vzdala, až mě to zamrzelo :) Ale krychlovou hlavu mi trvalo vyhledat asi tak 30 sekund. A nemám žádné architektonické vzdělání, jenom jsem klíčové pojmy zadala rovnou v angličtině. Což nejspíš potvrzuje tvou tezi, že i když lze všechno najít na netu, stejně je jednodušší znát další souvislosti.[1]: Napsal jsi o tom ten článek?

  OdpovědětVymazat

Aktuální článek

Boka Kotorská - krásná příroda i místo, kudy kráčela historie

Boka Kotorská , česky také Kotorský záliv (v srbštině  Бока Которска , v angličtině Bay of Kotor), je záliv Jaderského moře na území Černé ...

10 nejčtenějších článků (od 23. 4. 2020)