19. února 2012

Dobrý cholesterol snad může snížit riziko Alzheimerovy choroby

Může HDL cholesterol (high density lipoprotein), tzv. dobrý cholesterol, který snižuje riziko srdečních nemocí, chránit lidi taky před demencí?
Zuzana

Nová studie oznamuje, že starší rezidenti z New York City s vysokou hladinu HDL mají přinejmenším poloviční riziko, že je postihne demence, než ti, jejichž HDL hladina je nízká. U lidí, kteří tu výhodu mají, HDL cholesterol přesáhl 56 miligramů na decilitr krve. Tito lidi jsou o 60 % méně postiženi Alzheimerovou chorobou než lidí s nejnižší HDL, to znamená s hladinou 3 miligramů nebo nižší. Rozdíly mezi těmi dvěma skupinami pokračovaly i poté, kdy výzkumníci přizpůsobili čísla dalším kauzálním faktorům, které ovlivňují vývoj demence, jako vaskulární choroby, věk, pohlaví, úroveň vzdělání a geny, které mohou mít na Alzheimerovu chorobu vliv. Profesor neurologie Dr. Christiane Reitz z Columbia University's Taub Institute for Research on Alzheimer's Disease and the Aging Brain řekl, že to je kauzální vztah. Když rekrutovali lidi na výzkum, ti lidi neměli kognitivní problém. Během výzkumu a sledování se u nich vyvinula demence.

Ale HDL je protektivní pouze tehdy, když jeho hladina je extrémně vysoká a přesahuje 56 mililitrů. Výsledky výzkumu, publikované v Archives of Neurology, nejsou první, které přišly na to, že co je dobré pro tělo, může být zrovna tak dobré pro mozek. Nesčetné studie shledaly, že starší lidi, kteří chodili (cvičili) nejčastěji, měli nejmenší riziko vaskulární demence, pravděpodobně protože pravidelné cvičení zlepšuje prokrvení mozku a snižuje riziko vaskulárního onemocnění.

Pravidelná fyzická aktivita všeobecně zlepšuje funkci mozku zvyšováním proudění krve do mozku, stimulováním produkce hormonů a růstu nových buněk. Cvičení taky zvedá úroveň HDL. Studie shledaly, že zvířata, která jsou fyzicky aktivní, mají lepší paměť a víc buněk v hippocampu (proužek tkáně v mozkové komoře), části mozku, který je kritický, co se týká paměti. Cvičení může taky pozitivně ovlivnit stav cukrovky typu 2, při níž riziko demence stoupá.

Výzkumníci z Columbie pozorovali několik velkých, etnicky rozdílných skupin starších obyvatel New Yorku několik let, aby identifikovali šablonu co do vývoje demence. Skupina zahrnuta ve studii se sestávala z 1 130 dospělých ze severního Manhattanu, kteří všichni měli zdravotní pojištění Medicare (65 let a starší) a neměli historii demence ani kognitivního poškození na začátku studie. Vědci sesbírali data z lékařských, neurologických a neuropsychologických vyhodnocení. Během studie bylo diagnostikováno 101 nových případů Alzheimerovy choroby. Průměrný věk lidí, u nichž se nemoc vyvinula, byl kolem 83 let. Dle Dr. Reitze přesný mechanismus, proč HDL cholesterol může chránit lidí před demencí, není zcela jasný. Vysoký HDL může chránit před mozkovou mrtvicí a mozková mrtvice je silný rizikový faktor Alzheimerovy choroby. Rovněž lidi s cukrovkou mají celkovou vysokou úroveň hladiny cholesterolu, vysoký krevní tlak a jsou často obézní, což jsou všechno rizikové faktory Alzheimerovy choroby. Ale HDL může mít taky nezávislý efekt na riziko Alzheimerovy choroby; může ovlivňovat čištění beta amyloid proteinu, který se akumuluje v mozku u lidí se zmíněnou kondicí. Některé léky, jako třeba niacin, mohou pomoci zvednout hladinu dobrého cholesterolu. Dr. Reitz velmi doporučuje Mediterranean dietu, která obsahuje hodně ryb, olivového oleje a ořechů a zároveň cvičení 'aerobic', které prý pomáhá ze všeho nejvíc.

Žádné komentáře:

Okomentovat

Aktuální článek

Henri Matisse - fauvismus

Henri Matisse (1869-1954) se k malířství dostal úplnou náhodou, pocházel z rodiny obchodníků a dostalo se mu vzdělání, vystudoval práva a p...

10 nejčtenějších článků (od 23. 4. 2020)