23. května 2012

Mohou skeptici k podnebním změnám ve spojení se stoupenci kreacionismu uspět v hlásání protivědeckých názorů ve školách?

Zdá se, že existuje a roste skupina lidí, snažících se spojit skeptiky ke změnám klimatu s odpůrci evoluce v jedno silné hnutí a vyrobit legální kauzu, kterou si samozřejmě přejí vyhrát, aby dostali svoji agendu do škol.
Zuzana

Hnutí se počalo rozjíždět po rozhodnutí v r. 2005, kdy 'District Court' v Atlantě shledal, že propagačními nálepkami na učebnicích, které říkají studentům, že evoluce je pouze teorie, školní distrikt překročil First Amendment; separaci církve a státu.

Snaha spojovat evoluci s globálním oteplováním je částečně legální strategie; soudy shledaly, že využívání kritiky evoluce ke kritice výuky ve veřejných školách je porušením separace církve od státu a odpůrci evoluce mohou tedy argumentovat, že pokud je globální oteplování předmětem debaty, protivníci evoluce jen 'procvičují' akademickou svobodu.

Fyzik Lawrence M. Krauss, ředitel 'Origins Initiative' na arizonské státní universitě, shrnul, oč - dle jeho názoru - jde: "Kdekoliv je v současné době boj ohledně evoluce, je tam zároveň další boj o zredukování 'horkých' témat, jako je např. Big Bang (velký třesk) a - v poslední době zejména - podnební změny." Podle Kraussova názoru se jedná o evidentní snahu zpochybnit věrohodnost vědeckých poznatků a říct, že věda má pouze jeden pohled na svět. A že je to jeden z mnohých možných pohledů, rozhodně ne lepší, nebo oprávněnější, než fundamentalismus.

Duchovní Jim Ball, ředitel 'Evangelical Environmental Network, to jest skupiny věřících, kteří akceptují vědecký pohled na globální oteplování, říká: "Spousta nábožensky založených odpůrců změn klimatu považuje tvrzení, že by lidské bytosti mohly zničit něco, co stvořil Bůh, za nestoudně arogantní. Mají pocit, že je vědci mají za idioty a že přímo napadají jejich víru."

'Protivědecká' skupina má v současné době úspěchy hned v několika státech. Např. 'The Texas Board of Education'. Minulý rok nařídil, aby učitelé prezentovali všechny aspekty a pohledy na evoluci a globální oteplování a 'prověřili' učebnice. V Jižní Dakotě nedávno 'schválili resoluci', že se bude vyučovat skepticismu vůči klimatickým změnám. K podobnému úsilí došlo i v Kentucky = snaha přimět školy, aby vyučovaly a probíraly 'výhody' a 'nevýhody' vědeckých teorií. I když debata ve věci globálního oteplování je podle environmentalistů ve skutečnosti mizivá, téměř neexistující, přesto hrozí nebezpečí, že nebude-li v učebnicích dostatečně zdůrazněna kritika klimatických změn a dostatečná zmínka o probíhající debatě na toto téma, dají odpůrcům dost důvodů, aby takové učebnice nevycházely. A to patrně bude mít vliv na další přístup vydavatelů a samozřejmě pak na výuku ve školách všeobecně.

Žádné komentáře:

Okomentovat

Aktuální článek

Henri Matisse - fauvismus

Henri Matisse (1869-1954) se k malířství dostal úplnou náhodou, pocházel z rodiny obchodníků a dostalo se mu vzdělání, vystudoval práva a p...

10 nejčtenějších článků (od 23. 4. 2020)